Team

TEAM

Reinhard Casutt

Reinhard

Casutt


Spengler EFZ

Dachdecker EFZLehre als Spengler EFZ 1975


Lehre als Dachdecker EFZ 1978

Remo Casutt

Remo

Casutt


Spengler EFZ
Lehre als Spengler EFZ 2012


Weiterbildung zum Spenglerpolier 2015-2016


Weiterbildung Fachmann Unternehmungsführung 2019-


Jsabelle Casutt

Jsabelle Casutt


Sekretariat